ปุ๋ยเกล็ดสูตร 0-52-34 ใช้ในอัตราเท่าไรต่อน้ำ200ลิตรครับ จะใช้ฉีดพุ่งใบมะม่วงครับ

ปุ๋ยเกล็ดสูตร 0-52-34 ใช้ในอัตราเท่าไรต่อน้ำ200ลิตรครับ จะใช้ฉีดพุ่งใบมะม่วงครับ

1 Like

อัตราส่วนที่ใช้ ๕๐๐กรัมต่อน้ำ ๒๐๐ลิตรครับ

1 Like