ผม ทำปุ๋ยน้ำจาก มูลวัว โดยมูลวัว 1 ส่วน น้ำ 2 ส่วน หมัก 1 เดือน อยากทราบว่า ใช้เครื่องมืออะไรวัดความเข้มของ ปุ๋ยน้ำ ก่อน

ผม ทำปุ๋ยน้ำจาก มูลวัว โดยมูลวัว 1 ส่วน น้ำ 2 ส่วน หมัก 1 เดือน อยากทราบว่า ใช้เครื่องมืออะไรวัดความเข้มของ ปุ๋ยน้ำ ก่อนไปใช้กับ ต้นไม้

3 Likes

นี้ครับ

2 Likes

ค่าPH ก่อนรดต้นไม้ เท่าไหร่ครับ

ต่ำสุดหน้าจะไม่เกิน6.5สูงสุดไม่เกิน7.8

1 Like