1ลองกองเริ่มออกดอกกิ่ง ก้านมาแต่สั้นจะทำอย่างไรให้ยาวครับ 2ใช้ปุ๋ยทางดินอย่างไรครับ 3ใช้ปุ๋ยทางใบอย่างไรครับ 4ดูแลอย่างไ

1ลองกองเริ่มออกดอกกิ่ง ก้านมาแต่สั้นจะทำอย่างไรให้ยาวครับ
2ใช้ปุ๋ยทางดินอย่างไรครับ
3ใช้ปุ๋ยทางใบอย่างไรครับ
4ดูแลอย่างไรจนเก็บผลผลิตได้ครับ
ขอบพระคุณครับสำหรับความรู้ที่ทุกท่านให้คำตอบครับ

1 Like

น่าจะเกิดจากทิ้งน้ำนานไปครับ

อาจจะให้ปุ๋ยทางดิน25-7-7หรือ 15-0-0 อัตรา 1-3 กิโลกรัมร่วมกับให้น้ำเพิ่มเพื่อยืดช่อดอกครับ ปุ๋ยทางใบอาจจะให้พวกธาตุรองกับจุลธาตุ หลังดอกบานให้คอยสังเกตุแมลงศัตรูครับ พอติดผลเล็กก็ให้ปุ๋ยตัวท้ายสูงเช่น 13-13-21 ร่วมกับแคลเซียมเพื่อขยายขนาดผลและลดการแตกของเปลือก

:pray:ขอบพระคุณมากครับ

ช่วงที่ออกดอกเป็นหางหนูอายุ 4 สัปดาห์
1.ให้อาหารเสริมสูตรทางด่วน
1.1.น้ำตาลทางด่วน เช่น มอลทานิก ครอบไจแอน โพลีแซค พลอรีเจน อัตรา 20-30 มิลลิลิตร
1.2.ฮิวมิคแอซิด 20 มิลลิลิตร
1.3.ปุ๋ยเกร็ด 15-30-15 หรือ 20-20-20หรือ10-20-30+TE ที่ธาตุรองfh;pvy9ik40-60 กรัม
1.4.ผสม 3สารใน น้ำ 20 ลิตร
1.5.ฉีดพ่นตอนเช้า8.00-10.00นของวันที่แสงแดดเต็มที่
2.การยืดช่อดอก
ใช้สารจิบเบอเรลลิน 100มิลลิกรัม/น้ำ 1ลิตรฉีดยืดช่อให้ยาวผลจะได้ไม่เบียดกัน
3.ตัดแต่งช่อดอก
3.1จุดละ1-2ช่อและให้แต่ละช่อกระจายบนกิ่งห่างกันประมาณ10-15 เซนติเมตร
3.2 ปริมาณที่ควรจะไว้
1)กิ่งเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ควรไว้ช่อ 3-5 ช่อ/กิ่ง
2)กิ่งเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 นิ้ว ควรไว้ช่อ 10-15 ช่อ/กิ่ง
4.การตัดแต่งช่อดอก ต้องทำไปเรื่อยๆ จนกว่าการแทงช่ดอกจะหยุด
5.การให้น้ำสม่ำเสมอ ถ้าขาดน้ำดอกจะร่วง และถ้าฝนตกหนักในช่วงขาดน้ำดอกก็ร่วงเช่นเดียวกัน
6.การให้ปุ๋ยขยายผล หลบังสัปดาห์ที่ 5สูตร 17-17-17หรือ16-16-16หรือ 15-15-15 แล้วผสม15-15-15 อัตรา2ต่อ 1
7.หากสัปดาห์ 4-9 แตกใบอ่อนเล็ก
7.1ระยะใบคลี่ใช้น้ำตาลทางด่วน +เมพิควอทคลอไรด์ 150 PPM
7.2แตกใบอ่อนเลยระยะใบคลี่แล้ว(ใบอ่อนกำลังพัฒนา)ควรฉีดปุ๋ย 7-13-34+12.5 Znหรือแม็กนีเซี่ยม อัตรา 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เร่งให้ใบแก่เร็ว
8.ช่วงผลกำลังพัฒนาคุภาพสัปดาห์ที่ 10 ให้ปุ๋ย 13-13-21 หรือ 0-0-60 ฉีดพ่น 2-3 ครั้ง
9.การห่อผล สัปดาห์ที่ 10 ให้ทำการห่อผล ด้วยถุงกระดาษเคลือบไข หรือถุงร้อนหรือถุงพลาสติกหูหิ้ว เปิดรูที่ก้น

2 Likes