แนะนำวิธีปลูกทุเรียนสำหรับมือใหม่ด้วยครับ 1.การเตรียมดิน/หลุมปลูก2.การปลูก3.การดูแล และอื่นที่จำเป็น ตลอดระยะเวลาจนถึง

แนะนำวิธีปลูกทุเรียนสำหรับมือใหม่ด้วยครับ
1.การเตรียมดิน/หลุมปลูก
2.การปลูก
3.การดูแล และอื่นที่จำเป็น ตลอดระยะเวลาจนถึงเก็บเกี่ยว ขอบคุณครับ

นี่เลยพี่ ปลูกทุเรียนให้รอด