มือใหม่เริ่มปลูกควรทำอย่างไรครับ 1.ใส่ปุ๋ยอะไร 2ฉีดยาเวลาไหน(ยาเเมลงโรค) 3ฉีดปุ๋ยบำรุงต้นเวลาไหน

มือใหม่เริ่มปลูกควรทำอย่างไรครับ
1.ใส่ปุ๋ยอะไร
2ฉีดยาเวลาไหน(ยาเเมลงโรค)
3ฉีดปุ๋ยบำรุงต้นเวลาไหน

5 Likes

การดูแลทุเรียนหลังปลูก
มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงตลอด ในการเลี้ยงทุเรียนเล็กนะครับ คือการเจริญเติบโต ของต้นทุเรียน ซึ่งอาจแนะนำมากหน่อยนะครับ
1.การเสริมรากทุเรียน ช่วยให้ทุเรียน โตเร็วมากยังกับติดเทอร์โบเลย แหละครับ การทำก็ไม่ยากอะไร เพราะมีรากเพิ่มช่วยกันหาอาหาร อันนี้โตแบบถาวร ซึ่งได้แนะนำไปแล้วใน หัวข้อ ปลูกทุเรียนอย่างไรให้ออกลูกเร็ว และแข็งแรงถ้าคิจะทำไม่ยากหาต้นตอป่ามาปลูกหลัีงลงต้นแม่ 3-5เดือนปลูกห่างต้แม่ 50 เซนติเมตร แล้วค่อยเสริมเมื่อต้นแม่เส้นผ่าศุนย์กลางประมาณ 1นิ้ว
2.การพรวนดิน ทำให้ดินร่วนโปร่ง รากทุเรียนสามารถชอนไชไปหาน้ำและอาหารได้สะดวก อีกทั้งรากได้สัมผัสอากาศเพื่อแลกเปลี่ยนประจุ ทั้งๆที่ไม่ยังไม่ใส่ปุ๋ยก็ช่วยให้ทุเรียนเจริญเติบโตขึ้นอีก
ประมาณ 30 %เลย พรวนช่วงทุเรียนเล็กทุกๆปี
3การใส่ปุ๋ย
3.1ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ปุ๋ยมูลสัตว์ โดยจัดลำดับความเข้มข้นของเนื้อปุ๋ยจากมากไปหาน้อย ขี้ค้างคาว ขี้ไก่ ขี้หมู ขี้วัว ขี้แพะ ขี้ม้า และขี้ช้าง โดยปุ๋ยมูลสัตว์นอกจากจะปลดปล่อยเนื้อปุ๋ยแล้วยังช่วยจับเนื้ปุ๋ยเคมี แล้วช่วยปรับสภาพและโครงสร้างดินให้เร่วนซุย เกิดจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ทุกปีๆละครั้ง
3.2 ปุ๋ยเคมี ยังแนะนำ 16-16-16+15-0-0อัตรา 1:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองซึ่งพืชเล็กต้องการเพื่อการเจริญเติบโต ได้แก่ สังกะสี แม็กนีเซียม ช่วยให้ใบอ่อนแข็งแรงการให้ปีละ 2 ครั้ง ต้นฝนและปลายฝน
4. การบริหารจัดการศัตรูพืช หมั่นดูแลโรคและแมลง โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า ควรหว่านเชื้อราไตโครเดอรมา ผสม รำข้าว ผสมปุ๋ยคอก สัดส่วน1:4:50-100 การหว่าน 1-2 เดือนครั้ง
5.การตัดแต่ง เพื่อให้ได้ทุเรียนต้นเตี้ย โครงสร้างแข็งแรงทำปีละ1-2 ครั้ง เพื่อบังคับทรงพุ่มให้เตี้ยเพื่อให้ง่ายต่การจัดการสวนภายหลัง ไปสู่การทำทุเรียนคุณภาพ การห่อผลทุเรียน
รูปทุเรียนต้นเตี้ย


ทุเรียนห่อผล

1 Like

ปุ๋ย 16-16-16 เลยคับ

2 Likes