1.มะระจีนราแป้งเริ่มลงสามารถใช้ยาตัวไหนจัดการถึงจะอยู่หรอครับ 2.เวลาฉีดต้องเน้นใต้ใบไหมครับ3.ช่วงที่ราแป้งลงสามารถฉีด

1.มะระจีนราแป้งเริ่มลงสามารถใช้ยาตัวไหนจัดการถึงจะอยู่หรอครับ

2.เวลาฉีดต้องเน้นใต้ใบไหมครับ

3.ช่วงที่ราแป้งลงสามารถฉีดฮอโมนได้ไหมครับ

1 Like

สารที่มีประสืธิภาพ เช่น สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น ) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และเพื่อป้องกันการดื้อของเชื้อต่อสารป้องกันกำจัดโรคพืช ควรพ่นผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น ตามอัตราที่แนะนำบนฉลาก
หรือจะใช้สารในกลุ่มรหัส ๓+๑๑ ที่มีจำหน่ายในลักษณะผสมสำเร็จก็ได้ แต่ต้องไม่ลืมผสมสารประเภทสัมผัสด้วย
ในการพ่นสารฯ
เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ และ ลดการเกิดพิษกับพืช ไม่ควรผสมกับปุ๋ยน้ำหรือฮอร์โมนใดๆ

1 Like