ถามครับ พืชลำไยจำเป็นหรือไม่ ครับว่าต้องใส่น้ำเดือนละ 1 ครั้งหรือ 2 ครั้งหรือมากกว่านั้นตลอดทั้งปีและยิ่งใส่ถี่ขึ้นในช่ว

ถามครับ พืชลำไยจำเป็นหรือไม่ ครับว่าต้องใส่น้ำเดือนละ 1 ครั้งหรือ 2 ครั้งหรือมากกว่านั้นตลอดทั้งปีและยิ่งใส่ถี่ขึ้นในช่วงติดดอก ขอบคุณทุกท่านครับ

2 Likes

เหมือนเคยเห็นผ่านๆว่าอาจารย์มนูแนะนำว่าให้น้ำสม่ำเสมอในช่วงแรกน่ะคับ

4 Likes

ต้นอายุ 1-2 ปี เมื่อฝนทิ้งช่วงนานให้น้ำ 20- 60 ลิตร/ต้น/สัปดาห์ ต้นอายุ 3 ปีขึ้นไปหรือต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว งดให้น้ำช่วงก่อนออกดอก เริ่มให้น้ำอีกครั้งเมื่อดอกบาน โดยให้เพียงเล็กน้อยแล้วเพิ่มเป็น 200-300 ลิตร/ต้นต่อครั้ง (เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 7 เมตร) สัปดาห์ละ 2 ครั้งค่ะ

4 Likes

ต้นไม้ต้องการน้ำเพื่อดูดขึ้นไปและพาสารอาหารไปใช้ หากไม่มีน้ำ พืชก็สังเคราะห์แสงไม่สมบูรณ์ ในการสังเคราะห์แสงจะเกิดปฎิกิริยา 6 CO2+ 12 H2O(น้ำ)--------------C6 H12 O6น้ำตาล + 6 O2 +6 H2 O
เราเคยคิดถึงเรื่องนี้บ้างเปล่า
น้ำจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุด ถ้าขาด ก็เหี่ยว ขาดการสร้างพลังงาน C6 H12 O6 ฉะนั้นการให้น้ำควรสม่ำเสมอยกเว้นช่วงก่อนออกดอก หรือช่วงมีฝนตกไงครับ เข้าใจตามนี้นะ

2 Likes

มีตารางการให้น้ำอยู่ ขอเอามาแปะครับ

4 Likes