การปลูกพริก ควรให้น้ำ อย่างจึงใดเหมาะสม 1สปริงเกอร์2น้ำหยด

การปลูกพริก ควรให้น้ำ อย่างจึงใดเหมาะสม
1สปริงเกอร์
2น้ำหยด

1 Like

สปริงเกอร์ในที่โล่ง ได้ทุกสถานการณ์ แต่น้ำหยด ในดินที่ซึมน้ำดี

1 Like

ผมว่าสปริงเกอร์สะดวกกว่านะ

1 Like

ขอบคุณครับผม

ขอบคุณครับบ