ขอถาม 1ถั่วฝักยาวและถั่วพูเป็นพืชตระกูลเดียวกันใหม 2การดูแล โรคพืช แมลงศัตรู เหมือนกันไหม

ขอถาม
1ถั่วฝักยาวและถั่วพูเป็นพืชตระกูลเดียวกันใหม
2การดูแล โรคพืช แมลงศัตรู เหมือนกันไหม

1 Like

ถั่วพูและถั่วฝักยาว อยู่ในสกุลเดียวกัน การดูแลเหมือนกัน แต่ถั่วพูมีลักษณะทนทานต่อโรคและแมลงได้มากกว่าครับ

ขอบคุณครับ