ผมเตรียมดินปลูกทำเป็นหลังเต่า แต่ผสมขี้วัวไว้เยอะมาก ทิ้งไว้ 1 เดือนก่อนปลูก และตอนนี้ได้ปลูกทุเรียนกับมังคุดไปได้แล้ว 2

ผมเตรียมดินปลูกทำเป็นหลังเต่า แต่ผสมขี้วัวไว้เยอะมาก ทิ้งไว้ 1 เดือนก่อนปลูก และตอนนี้ได้ปลูกทุเรียนกับมังคุดไปได้แล้ว 2 เดือน ไม่แน่ใจว่าดินจะมีผลต่อพืชในระยะต่อไปไหมครับ เราจะมีวิธีการปรับสภาพดินช่วงนี้อย่างไรได้บ้าง

4 Likes

ปลูกที่ไหนครับ มองเหมือนว่ายังไม่แตกใบเลยใช่ไหมครับ กระตุ้นให้แตกราก ด้วย สตาร์ท บี 1 ทางดิน และฉีดพ่นทางใบด้วยปุ๋ยตัวหน้าสูง ผสมสาหร่ายสกัด อัตราตามแนะนำ
1.ที่บอกว่าใส่ขี้วัวเยอะ เป็นปุ๋ยใหม่หรือปุ๋ยเก่า ถ้าปุ๋ยใหม่ ใบก็ยังไม่แตก หรืออาจใบเหลืองได้ แก้โดยใส่ยูเรียละลายน้ำราด 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 2ครั้ง ห่างกัน 7-10 วัน
2.ต้องช่วยเพิ่มความชื้น และร่มเงาด้วยปลูกล้วยหอม

ขอบคุณครับ