ท่านใดมีความรู้เรื่องบัวหิมะบ้างครับ 1.สามารถปลูกทางภาคอีสานได้ไหม2.สามารถซื้อหน่อพันธ์ได้ที่ไหน

ท่านใดมีความรู้เรื่องบัวหิมะบ้างครับ
1.สามารถปลูกทางภาคอีสานได้ไหม
2.สามารถซื้อหน่อพันธ์ได้ที่ไหน