นาปลังปีนี้ข้าวเหนียวอีเตี้ย 1ไร่ครึ่งได้2ตันกว่าเผื่อแห้งคงเหลือตันครึ่ง

นาปลังปีนี้ข้าวเหนียวอีเตี้ย
1ไร่ครึ่งได้2ตันกว่าเผื่อแห้งคงเหลือตันครึ่ง https://stream.mux.com/XWJHbQ02DDcJx017mfXzMpZR02FCd014Nunw7xwelI01bfhQ.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/c0h4tmu2rg.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=Jz9G1KWmBWfILqznRpLqGDxMEMcAJLAnr34186KNh2o

6 Likes

ได้ดีเนาะครับสุดยอดครับ