วันนี้คือวันที่ชาวนาอยากเห็นและต้องการ1ไร่ครึ่งกับข้าว2ตันกว่า

วันนี้คือวันที่ชาวนาอยากเห็นและต้องการ1ไร่ครึ่งกับข้าว2ตันกว่า https://stream.mux.com/SAoRi6L72WjpZ9kfy6GPp00ShC02k5Rae9EF8PeTH6pKc.m3u8?s3=https://fc-ktr-discourse-production.s3.amazonaws.com/videos/39xv3lgbfw.mp4&originalName=undefined&muxAssetId=dXLBWnRcAJapn9dc8eaV31alNTokZIr5WZN6l73hcVc

7 Likes