เกษตรกรมือใหม่ ข้าวอายุ1เดือนหว่านปุ๋ยได้ยังคับหว้านซ้ำอีกครั้ง2ได้ไหม

เกษตรกรมือใหม่ ข้าวอายุ1เดือนหว่านปุ๋ยได้ยังคับ
หว้านซ้ำอีกครั้ง2ได้ไหม

พันธุ์อะไรคับ ปลูกดินอะไร