เรียนถามอาจารย์สุเทพ 1.แมลงที่เห็นในรูปเป็นแมลงอะไร2.สีขาวๆในรูปใช่ไข่ของแมลงชนิดนี้ไหมขอบคุณครับ

เรียนถามอาจารย์สุเทพ
1.แมลงที่เห็นในรูปเป็นแมลงอะไร
2.สีขาวๆในรูปใช่ไข่ของแมลงชนิดนี้ไหม
ขอบคุณครับ

5 Likes