1.ต้นมะละกอปลายใบเป็นสีขาว 2 ต้นตามรูปเกิดจากอะไร และแก้ไขยังไงครับ

1.ต้นมะละกอปลายใบเป็นสีขาว 2 ต้นตามรูปเกิดจากอะไร และแก้ไขยังไงครับ

1 Like