1.ผลที่โดนเพลี้ยไฟ ถ้าห่อแล้วโต 2.การให้น้ำก่อนตัดจะมีผลต่อรสชาดไหมครับ

1.ผลที่โดนเพลี้ยไฟ ถ้าห่อแล้วโต 2.การให้น้ำก่อนตัด
จะมีผลต่อรสชาดไหมครับ

การห่อผลควรทำเมื่อผลขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร เมื่อโดนเพลี้ยไฟเข้าทำลายแล้ว ป้องกันแมลงอื่นได้ ถ้าให้น้ำก่อนตัดควรเว้นไป 3-5 วัน ดูสภาพดินประกอบด้วยรสชาติจะหวานปกติ