ปลูกกิ่งทุเรียนอายุ1ปีปลูกไปแล้ว25วันลืมตัดรากขดใต้ถุงจะขุดขึ้นมาตัดได้ใหม

ปลูกกิ่งทุเรียนอายุ1ปีปลูกไปแล้ว25วันลืมตัดรากขดใต้ถุงจะขุดขึ้นมาตัดได้ใหม

2 Likes

ปลูกทุเรียนทุเรียนไปแล้ว 25 วันลืมตัดรากขด จะขุดมาตัดรากขดคงลำบากดินที่หุ้มรากจะแตกหมด กระเทือนไปกันใหญ่ ตายไมเท่าอยู่
การแก้ไข ฤดูกาลหน้าหาเมล็ดทุเรียนหรือต้นกล้าพันธ์ุพื้นเมืองที่ทนโรค ไปปลูกไว้ข้าง ห่างโคน ต้นทุเรียนพันธ์ุ 50 เซนติเมตร 3 เส้า และเมื่อทุเรียนพันธ์ุ โตขนาด 1 นิ้ว ก็ทำการเสริมราก หาอาหารช่วย ต้นเดิมได้อีกทางหนึ่ง โดยทำเสริมทีละรากจนครบ


1 Like

ปลูกแล้วก็ปล่อยไปเถอะครับ ขุดขึ้นมารากอาจช้ำนะ

1 Like