ช่วยชี้ความกระจ่างให้หน่อยครับกรณีที่อาจารย์ตอบมาว่าให้ใช้สารกลุ่ม 1 หรือ 3 หรือ 4 แล้วมีชื่อยาในแต่ละกลุ่มมาหลายๆตัวนั่

ช่วยชี้ความกระจ่างให้หน่อยครับกรณีที่อาจารย์ตอบมาว่าให้ใช้สารกลุ่ม 1 หรือ 3 หรือ 4 แล้วมีชื่อยาในแต่ละกลุ่มมาหลายๆตัวนั่นหมายความว่าให้เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งของแต่ละกลุ่มได้ใช่ไหมครับ และเลือกใช้ในกลุ่ม 1 หรือ 3 หรือ 4 อย่างใดอย่างหนึ่งได้ใช่ไหมครับ

1 Like

ใช่ครับ เลือกมาใช้สักกลุ่ม แต่ป้องกันการดื้อยาในพวก แมลงศัตรูพืช ควรมี อย่างน้อย3กลุ่ม สลับกันใช้ป้องกันการดื้อยา ครับ

1 Like

สามารถเลือกได้ทั้งชนิดเดียว หรือหลายชนิดก็ได้ แต่เวลาพ่นให้ใช้สารเป็นรอบ เช่น เพลี้ยไฟให้ใช้ยากลุ่มเดียวกันซ้ำได้ 2-3รอบ พอครบ 15วันก็เปลี่ยนกลุ่ม ตัวอย่างสมมุติว่าพ่นยาทุก 5วัน ครั้งที่1-กลุ่ม4อิมิดา ครั้งที่2อิมิดา ครั้งที่3 อิมิดา (ครบ15วัน) ครั้งที่4 กลุ่ม1คาร์บาริล ครั้งที่5กลุ่ม1 พิริมิฟอสเมทิลครั้งที่6กลุ่ม1ไดอะซินอน(ครบ15วัน) ครั้งที่7กลุ่ม4อิมิดาอครั้งที่8 กลุ่ม4ไทอะมีทอกแซม ครั้งที่9กลุ่ม4โคลไทอะนิดิน นี่คือแค่ตัวอย่าง จำนวนครั้งการพ่น หากพ่นไป 2-3ครั้งหากแมลงหายไปก็หยุดพ่น ไม่ต้องพ่นต่อ แต่ถ้าจำเป็นต้องพ่นต่อให้จัดโปรแกรมเป็นช่วงๆแบบนี้ เพราะฉนั้น อาจใช้ตัวเลขกำหนด เช่น 2,2,2-1,1,1-3,3,3- 4,4,4, 2,2,2 เป็นต้น ทั้งนี้การจัดโปรแกรมเลือกกลุ่มให้สอดคล้องกับชนิดของแมลงและวงจรชีวิต ถ้าเป็นไร เปลี่ยนทุก 7วัน เช่น 19,21,23- 10,12,21- 23-19-21 เป็นต้น

2 Likes