กลว้ยปลูกใหม่1-3เดือนแรกดูแลบำรุงใส่อย่างไรบางครับ

กลว้ยปลูกใหม่1-3เดือนแรกดูแลบำรุงใส่อย่างไรบางครับ

2 Likes

ปลูกพันธ์ุอะไรคะ

1 Like

บำรุงต้นด้วยปุ๋ยสูตร 25-7-7 หรือสูตรอื่นๆเช่น 15-15-15, 16-16-16, 16-11-14 หรือ 21-7-14 ได้เลยครับ อาจใช้สูตรอื่นๆที่ใกล้เคียงตามนี้ก็ได้นะครับ

1 Like