ทุเรียนอายุ1-4ปี ไส่ปุ๋ย25-7-7หรือ6-3-3สลับกับ21-7-14ได้ไหมคับ

ทุเรียนอายุ1-4ปี ไส่ปุ๋ย25-7-7หรือ6-3-3สลับกับ21-7-14ได้ไหมคับ

3 Likes

ทุเรียนอายุ1-4ปี ไส่ปุ๋ย25-7-7หรือ6-3-3สลับกับ21-7-14ได้ไหมคับ
ใช้ครับ ทั้ง25-7-7หรือ6-3-3สลับกับ21-7-14 หรือท่านจะใช้ 17-17-17+15-0-0+26.5CaO(2/1) ช่วยการสร้างรากใหม่ และดูดอาหารได้ดีขึ้น

เอาเป็น 6-3-3ดีกว่า
21-7 ~14 ครับผม
หมายถึงสรับกันใส่

1 Like

เอา6-3-3สลับกับ21-7-14ถูกต้องไหมคับ