โกโก้อายุ1ปี4เดือนออกดอกเราควรเอาดอกไว้หรืเด็ดทิ้งครับ

โกโก้อายุ1ปี4เดือนออกดอกเราควรเอาดอกไว้หรืเด็ดทิ้งครับ

1 Like

ไว้ได้ไม่มาก ดูขนาดต้นด้วยว่าสมบูรณ์ขนาดไหน ครับ

ขอบคุณครับ