เข้าฤดูหนาวแล้ว ลิ้นจี่ นพ1อายุ 4ปีกว่าแล้ว แตกใบ แตกยอดอ่อนเฉย เหมือนๆจะบ้าใบ ทั้งๆที่เตรียมการ บำรุง งดนำ ตามผู้รู้แน่

เข้าฤดูหนาวแล้ว ลิ้นจี่ นพ1อายุ 4ปีกว่าแล้ว แตกใบ แตกยอดอ่อนเฉย เหมือนๆจะบ้าใบ ทั้งๆที่เตรียมการ บำรุง งดนำ ตามผู้รู้แน่ะนำมาทุกอย่าง…ตอนนี้มีความกังวนว่า…จะบ้าใบไม่ออกดอก ดอกผล …จึงอยากขอคำแน่ะนำเทคนิด แก้ไข จากผู้รู้ควรทำอย่างไร ก่อนจะหมดหน้าหนาวนี้…

5 Likes

ขอแปะคำแนะนำอาจารย์มนูให้นะคะ เผื่อเป็นประโยชน์
1.ลิ้นจี้จะให้ผลประมาณ 3-5ปีถ้าสภาพต้นสมบูรณ์พร้อม
2.ลิ้นเป็นไม้ผลที่ต้องผ่านอากาศ หนาวเย็น15-20 องศาเซ็นเซียส 150-200 ชั่วโมง
3.ต้องมีการเตรียมต้น มาอย่างดี และมีการให้ปุ๋ย สะสมตาดอก 8-24-24 +แคลเซี่ยม-โบรอน ช่วงปลายฤดูฝน แล้วงดให้น้ำ หรือพ่นด้วยปุ๋ยทางใบ 0-52-34 +แคลเซี่ยม-โบรอน3-4 ครั้ง
4.พันธ์ุที่ปลูกพันธ์ุเบาออกดอกง่าย พันธ์ุหนักออกดอกยากกว่า
5.แหล่งปลูกและความสูงของพื้นที่ที่สูงอากาศเย็น ออกดอกง่ายกว่า
6.การตัดแต่งกิ่งแบบเปฺิดทรงพุ่มออกผลดีกว่าแบบทรงพุ่มกลม
7.ระยะห่าง ระหว่างทรงพุ่มให้มีช่องว่างให้แสงส่องได้ทั่วทรงพุ่มทุกฤดูกาล

2 Likes

#ฮีโร่พย ก่อนจะออกดอก1-2เดือนต้องใส่ปุ๋ยสูตร8-24-24 เป็นปุ๋ยสะสมอาหารเร่งการออกดอกค่ะ

1 Like

ขอบคุณครับ…ก็เตรียมการบำรุงรักษา ทั้งปุ๋ย+ฮอโมน+แร่ธาตุเสริม ทุกขั้นตอนตามที่อาจารย์มนูมาเมื่อครั้งก่อนแล้ว…ครับ.กังวนต้นไม้ จะบ้าใบครับ…ปีก่อนยังดอกเลยช่วงนี้ …

ขอบคุณครับ…เตรียมการ ใส่มาหมด แล้วครับ .

1.ตอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้น หนาวลิ้นจี่ต้องการชั่วหนาวเย็น 15-20 องสาเซนเซียส 150-200 ชั่วโมงถึงจะออกดอก
2.ถ้าหากท่านยังไม่ได้ใ่ส่ปุ๋ยทางดินสร้างตาดอก 8-24-24 เสริม แคลเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ก็ควรใส่ช่วงนี้ได้เลย ใบเพสลาด
3. ลิ้นจี่แตกใบอ่อน จะเป็นการดึงอาหารจากต้นทีสะสมเพื่อการออกดอกมาใช้ มากมาย**
การแก้ไข
.ถ้าใบอ่อนคลี่แล้ว ต้องเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็วขึ้น โดยการพ่นปุ๋ย เกล็ด 0-42-56 หรือ 12-3-42หรือ 0-52-34 อัตรา 500กรัม +แม็กนีเซี่ยม 250มิลลิลิตร เพิ่มน้ำตาลแก่ต้น เร่งใบอ่อนให้แก่เร็วขึ้น
4.ตัดแต่งกิ่แบบเปิดทรงพุ่มออกให้แสงส่องทั่วในทรงพุ่ม
5.การให้น้ำ หลังปุ๋ยทางดินละลายหมด ให้งดการให้น้ำ รอให้อากาศแห้งและชั่วโมงหนาวเย็น 15-20 องศาเซ็นเซียส 150-200 ชั่วโมง ลิ้นจี่จะออกดอก

1 Like

ขอบคุณครับอาจารย์…ให้ปุ๋ยสูตรที่บอกแล้ว+แคลเซียมโบรอนก่อนหมดฝน…แต่โทรปรึกษาเจ้าของสวนที่รับกิ่งพันธุ์มาปลูกแต่ว่า พร้อมส่งแนบรูปถ่ายต้นลิ้นจี่ให้เขาดู…ต้นไม้ผลัดอ่อนช่วงนี้ จะไม่ออกดอก มันบ้าใบ