ผมขุดต้นฝรั่งอายุประมาณ 1 ปีกว่าย้ายไปปลูกในที่ดินแปลงใหม่ประมาณ 50 ต้นต้องการเร่งรากให้ติดไวต้องทำอย่างไรครับ

ผมขุดต้นฝรั่งอายุประมาณ 1 ปีกว่าย้ายไปปลูกในที่ดินแปลงใหม่ประมาณ 50 ต้นต้องการเร่งรากให้ติดไวต้องทำอย่างไรครับ

1 Like

1.ผสมฮิวมิค +สตาร์ท บี1 ผสมน้ำอัตราแนะนำ ราดราดโคน ทุกๆ 7วัน 2-3 ครั้ง
2.ให้ปุ๋ย ทางใบ 20-20-20+TEหรือ 30-20-10 +TE 2-32-3ครั้งทุก 7วัน
3.ตอนนี้ควรพลางแสงช่วยไปก่อน รอให้แตกใบใหม่ดีแล้ว ค่อยเอาออก
4.ให้น้ำสม่ำเสมอ อย่าให้แฉะ
5.ดูแลศัตรู ช่วงแตกใบอ่อน

1 Like