ข้าวหว่านนาแห้งพันธุ์สันป่าตอง1อายุ52เพิ่งหายจากโรคใบไหม้ตอนนี้ข้าวสีเขียวออกเหลืองควรใส่ปุ๋ยสูตรไหนครับ

ข้าวหว่านนาแห้งพันธุ์สันป่าตอง1อายุ52เพิ่งหายจากโรคใบไหม้ตอนนี้ข้าวสีเขียวออกเหลืองควรใส่ปุ๋ยสูตรไหนครับ

1 Like

ถ้าพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 เป็นข้าวไม่ไวแสง อายุ 52 วัน เป็นช่วงสร้างรวงอ่อน จริงๆควรจะใส่เพียงแค่ ไนโตเจน หรือ ยูเรีย 46-0-0 จำนวน 15-20 กิโลต่อไร่ และโรคไหม้ไม่ชอบปุ๋ยยูเรียเยอะครับ ถ้าใส่ปุ๋ยยูเรียเยอะ โรคไหม้จะยิ่งเป็นเยอะขึ้นครับ เลยขอแนะนำให้ใส่ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 จำนวน 5-10 กิโลต่อไร่ ก็พอครับ

หลังจากข้าวตั้งท้อง 70 วันไปแล้ว ถ้าใส่ยูเรีย โรคไหม้กับแมลง จะชอบมาครับ และถ้าใส่ P หรือ K ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ละลายช้า ข้าวไม่ทันได้ใช้ครับ ใส่ไปเสียเงินเปล่าๆครับ

2 Likes