สอบถามค่ะ1.ทุเรียน74วันใส่ปู๋ยสูตรไหนค่ะ.. ปัจจุบันใช้สูตร7-3-10ของปลานิลทอง..ถูกต้องไหมค่ะ 2.ใบแก่ปรุงอาหารเริ่มร่วง

สอบถามค่ะ1.ทุเรียน74วันใส่ปู๋ยสูตรไหนค่ะ…
ปัจจุบันใช้สูตร7-3-10ของปลานิลทอง…ถูกต้องไหมค่ะ
2.ใบแก่ปรุงอาหารเริ่มร่วง…ต้องทำยอดใหม่ไหมค่ะ…
3.ถ้าทำยอดใหม่…ใช้ปู๋ยสูตรอะไรค่ะ

4 Likes

ปุ๋ยที่ท่านถามนั้น ใส่ได้เนื้อปุ๋ยน้อยไปหน่อยลองศึกษาข้อมูลข้างล่างดูนะครับ

การให้ปุ๋ยทุเรียนหลังติดผล-ผลแก่
1.ปุ๋ยทางดิน
ครั้งที่ 1 ช่วยขยายขนาดผลระยะขึ้นลูก 5-6สัปดาห์หลังผสมเป็นปุ๋ยที่มีโปแตสเซียมสูงได้แก่ 12-12-17+2Mg ,13-13-21,12-11-18,14-7-35,15-5-20,อัตรา 1-1.5 กิโลกรัม/ต้น
ครั้งที่ 2 หลังผลขยายใหญ่แล้วขนาดกระป๋องนม เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้วอายุ 7-8 สัปดาห์ให้ปุ๋ยโปแตสเซียมสูง ได้แก่0-0-50หรือ 7-10-35หรือ 15-5-20 อัตรา 2.5-3.0 กิโลกรัม/ต้น
2.ปุ๋ยทางใบ
1)ปุ๋ยทางด่วน หรือน้ำตาลทางด่วนฉีดพ่นทุก ๆสัปดาห์ 5 ครั้งหลังดอกบาน ช่วยกระตุ้นเมตาโบลิซึม ผลอ่อนเจริญเติบโตเร็ว
2) วิธีที่ 2 ดำเนินการดังนี้
2.1)ระยะหางแย้ไหม้ หรือขึ้นหนามใช้ปุ๋ยน้ำ 14-14-14+TE อัตรา 300 มิลลิลิตร ผสม ยูโธนิค 100 มิลลิลิตร+ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบ ที่ผลและและทั่วทั้งทรงพุ่ม
2.2) ระยะผลอ่อน 30 วันหลังดอกบานขนาดผลเท่าไข่ไก่ ประมาณ 4 เซนติเมตรใช้ปุ๋ยเกล็ด 12-3-42 ปริมาณ 500 กรัม ผสมสาหร่ายสะกัดผสมแคลเเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ผสมน้ำ 200 ลิตรฉีดพ่น ที่ผลและให้ทั่วทั้งทรงพุ่ม
2.3) ระยะผลอาย 60 วันขนาดกระป๋องนมเส้นผ่าศูนย์กลางผล 3 นิ้วใช้ปุ๋ยเกล็ด 12-3-42 ปริมาณ 500 กรัมผสมแคลเเซี่ยม-โบรอน แม็กนีเซี่ยม สังกะสี ผสมน้ำ 200 ลิตรฉีดพ่นให้ ที่ผลและทั่วทั้งทรงพุ่ม
2.4) ผลอายุ 3 เดือนหรือ 90 วันขนาดกล่องทิชชู เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ถึงเก็บเกี่ยว ให้สังเกตหากผลมีการเจริญเติบโตดีสม่ำเสมอ ก็ให้ลดปุ๋ยเกล็ดอาหารเสริมและฮอร์โมน หรือสารกระตุ้นการเจริญเติบโต
การเก็บเกี่ยวและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว ตามดัชนีของแต่ละพันธุ์ เช่น หมอนทอง 120-135 วัน ปลิงบวม ก้านแข็ง หนามแห้งขึ้นไข ขั้วแข็งสาก เส้นกลางพูเด่น เคาะฟังเสียงโปร่ง

ตอนนี้ถ้าใบแก่ร่วง****และแต่ถ้าแตกใบอ่อน

ทุเรียนแตกใบอ่อนระยะและมีดอกอ่อน-ผลอ่อน จะเป็นศึกการแย่งอาหารจากต้นมาใช้ระหว่าง-ดอก-ผลอ่อน กับใบอ่อน** โดยใบอ่อนจะมีแรงดึงอาหารมาใช้ได้ดีกว่าผล มีผลทำให้ดอกอ่อนชะงักและหรืออาจหลุดร่วงได้
การแก้ไข
1.ถ้าใบอ่อนแตกเลยระยะหางปลาไปแล้ว ต้องเร่งให้ใบอ่อนแก่เร็วขึ้น และเพิ่มอาหารให้ดอกอ่อนด้วยโดยการพ่นปุ๋ย เกล็ด 0-42-56 หรือ 12-3-42หรือ 0-52-34 อัตรา 500กรัม +แม็กนีเซี่ยม 250มิลลิลิตร เพิ่มน้ำตาลแก่ดอกอ่อน และ เร่งใบอ่อนให้แก่เร็วขึ้น
2.แต่ถ้าใบอ่อนเพิ่งเริ่มแทงหางปลา ต้องยับยั้งการแตกใบอ่อน เพิ่มอาหารให้ดอกอ่อนโดยให้ปุ๋ยเกล็ด 13-0-46อัตรา 2 กิโลกรัมผสม 0-42-56 อัตรา 50 กรัม ผสม เมพิควอทคลอไรด์ 25%อัตรา 100-150 มิลลิลิตร ผสม แม็กนีเซี่ยม อัตรา 250 มิลลิลิตร ในน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทุก 3-5 วันจนกว่าใบจะแก่ ช่วย หยุดยั้งการแตกใบอ่อน และช่วยเพิ่มน้ำตาลแก่ดอกอ่อน

ขอบคุณค่ะ