เพิ่งเริ่มปลูกกล้วยหอมทองได้ 1 เดือนกลับ 9 วันมีปัญหาเกี่ยวกับวัชพืช และกล้วยใบแห้งกรอบ กล้วยหอมทอง(พืช)

เพิ่งเริ่มปลูกกล้วยหอมทองได้ 1 เดือนกลับ 9 วันมีปัญหาเกี่ยวกับวัชพืช และกล้วยใบแห้งกรอบ กล้วยหอมทอง(พืช)

6 Likes

เป็นหลายต้นไหมครับ