มีทุเรียนอยู่ 1 ต้น ปีนี้ให้ผลผลิต 9 ผล เนื้อทุเรียนไม่ค่อยดี ขณะนี้ผัดใบแล้ว บำรุงต้นอย่างไรดีครับ

มีทุเรียนอยู่ 1 ต้น ปีนี้ให้ผลผลิต 9 ผล เนื้อทุเรียนไม่ค่อยดี ขณะนี้ผัดใบแล้ว บำรุงต้นอย่างไรดีครับ

1 Like

ทุเรียนเนื้อไม่ดีขณะนี้กำลังผลัดใบแล้วการที่เนื้อไม่ดีเนื่่องจากกการผลัดใบเกิดช่วงทุเรียนผลโตแล้วประมาณ 10-12สัปดาห์เนื่องจากต้นทุเรียนมีการดึงอาหารไปใช้ขณะที่ผลโตในระยะสร้างเนื้อ ส่วนใหญ่จะเป็นการแตกใบอ่อนหรือลัดใบอ่อน ใบอ่อนมีอำนาจในการดึงอาหารไปใช้ได้ดีกว่า ทำให้การสร้างหยุดชะงักผลหยุดการเจริญเติบโต จนใบจะแก่ ผลจึงเริ่มพัฒนาและเติบโตกลับมาใหม่ การแก้ไข
1.พ่นปุ๋ย เกล็ด 0-42-56ห รือ 12-3-4 อัตรา 500กรัม +แม็กนีเซี่ยม 250มิลลิลิตร เพิ่มน้ำตาล เร่งใบแก่
2.เร่งใบแก่ ปุ๋ยเกล็ด 13-0-46อัตรา 2 กิโลกรัมผสม 0-42-56อัตรา 50 กรัม ผสม เมพิควอทคลอไรด์ 25%อัตรา 100-150 มิลลิลิตร ผสม แม็กนีเซี่ยม อัตรา 250 มิลลิลิตร ในน้ำ 200ลิตร ฉีดพ่นทุก 3-5 วันจนกว่าใบจะแก่ ช่วยเพิ่มน้ำตาลแก่ผลและเร่งใแก่ มันจะส่งผลเนื้อทุเรียนอ่อนนุ่มไม่แข็งกระด้าง
กรณีแตกใบอ่อนในช่วงออกดอก ดอกร่วง หรือติดผลอ่อนก็จะร่วง
จึงต้องใช้สูตรยับยั้งใอ่อน และเร่งใบให้แก่เร็ว เพิ่มปุ๋ยและน้ำตาลให้ผลด้วย กรณีนี้ไม่มีโอกาสเจอเนื้อไม่ดี

1 Like

ต้องหมั่นบำรุงคับ อาหารไปเลี้ยงผลไม่พอ