เป็นอีก 1 ต้นที่ตายครับ มะเขือเทศ salarino ครับ อยากทราบสาเหตุมาครับ ฝากพี่ๆช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยนะครับ

เป็นอีก 1 ต้นที่ตายครับ มะเขือเทศ salarino ครับ อยากทราบสาเหตุมาครับ ฝากพี่ๆช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยนะครับ

ลองใช้มือรูด ที่ราก ดูว่าเปลือกรากหลุดออกมาเป็นปลอกเหลือแต่แกนรากหรือไม่ ( ถ้ามีจะเป็นลักษณะของเชื้อ Pythium X
แต่ปัญหาหลักที่ต้นเหี่ยว คือ อาการของโรคโคนกิ่ว ที่มีสาเหตุจาก เชื้อรา Rhizoctonia และ หลังจากนั้น อาจจะมีเชื้อ Pythium เข้าซ้ำเติม

ปลูกในกระถาง หรือ ในแปลงปลูก??