สวนสัก ปลูกได้10กว่าปี ต้นสูง10เมตรขึ้น อยากหาไม้ปลูกแซม แนะนำว่าเป็นพืชอะไรดีครับ

สวนสัก ปลูกได้10กว่าปี ต้นสูง10เมตรขึ้น อยากหาไม้ปลูกแซม แนะนำว่าเป็นพืชอะไรดีครับ

พวกพืชมีเหง้ามีหัวเลยค่ะ ที่ทนแล้งได้หน่อย มันต่างๆ

1 Like