ปลูกข้าวมะลิ 105 หว่านได้ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยในนาข้าวช่วงไหนดีค่ะ ดินร่วนปนทราย ต้องใช้สูตรไหนดีค่ะ

ปลูกข้าวมะลิ 105 หว่านได้ 1 เดือน ใส่ปุ๋ยในนาข้าวช่วงไหนดีค่ะ ดินร่วนปนทราย ต้องใช้สูตรไหนดีค่ะ

1 Like

อายุข้าว1เดือนพอดี ใส่ได้เลยครับ แนะนำเป็นสูตร 16-16-8 ใส่ 20-25 กก./ไร่ ถ้าสูตรนั้นไม่มีก็อาจจะใส่ 16-20-0, 18-22-0, 20-20-0 หรือ 18-46-0 แทน โดยใส่ 20-25 กก./ไร่แล้วบวก 0-0-60 ไปด้วย 5-10 กก./ไร่ครับ