ทำนาข้าวมะลิ105 เป็นโรคคอรวงไหม้เมล็ดข้าวลีบบ้างลายบ้าง ปีซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวมะลิ105หว่านในแปลงเดิมจะเกิดโรคอีกไหมจะป้อง

ทำนาข้าวมะลิ105 เป็นโรคคอรวงไหม้เมล็ดข้าวลีบบ้างลายบ้าง ปีซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวมะลิ105หว่านในแปลงเดิมจะเกิดโรคอีกไหมจะป้องกันอย่างไร

1 Like

แสดงว่าหลงรักข้าวหอมมะลิโดยแท้ ข้อที่1.แช่ข้าวด้วยเชื้อไตโคเดอร์ม่า. พื้นนาหว่านปูนขาวถ้าทำนาหว่านต้องหว่านประมานเดือนก.คหลังหว่านภายใน8วันต้องฉีดยาคลุมเลน
จากนั้นค่อยใส่46-0-0สลับ21-5-21
ดูใบข้าวถ้ามันกำลังจะงามใบย้อยให้หยุดใส่ รอจนกว่าใบจะตั้งชี้ฟ้าจึงจะเริ่มใส่ใหม่และสำคัญต้องฉีดไตโคเดอร์ม่าทุก7วัน#ก่อนทีรวงข้าวจะเป็นโรคคอรวงไหม้มันจะใหม้ทีใบก่อนแล้วคุณคงไม่ทันสังเกต
มันเป็นเชื้อตัวเดียวกัน
ฉนั้นควรฉีดไตโคเดอร์ม่าตลอด

1 Like