ผมอยากรู้ว่าข้าวอายุสั้นปลุก 12 สิงหาคม เก็บเกรียว 12 ธันวาคมทั่นไหมครับผม

ผมอยากรู้ว่าข้าวอายุสั้นปลุก 12 สิงหาคม เก็บเกรียว 12 ธันวาคมทั่นไหมครับผม

2 Likes

กลัวจะมีปัญหา. ในช่วงออกรวงครับ(12พ.ย. อากาศหนาว)

3 Likes

เอ เท่าที่ทราบ กข.43 ข้าวนำ้ตาลต่ำ อายุสั้น กำลังดัง

2 Likes

ถ้าข้าวอายุสั้น อายุ 90-110 วัน ทันครับ

ทันครับ ถ้าเป็นข้าวอายุสั้น หรือข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ที่ไม่ใช่ข้าวนาปีนะครับ จาก 12 สิงหา ถึง 12 ธันวา เป็นระยะเวลา 4 เดือน 120 วัน มีหลายพันธุ์ข้าวเลยครับ ที่ปลูกได้ครับ เหมือนสโลแกน ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อนะครับ

2 Likes

เป็นนาชลประทานหรือนาน้ำฝนครับ