รอบที่แล้วใส่ปุ๋ย13-13-21กับ0-0-60 รอบถัดๆไปใส่ปุ๋ยอะไรคับ ปาล์มขาดคอกับบางต้นแทงทะลายแล้วกับต้นที่มีลูกอยุ่แล้ว แล้วต้อ

รอบที่แล้วใส่ปุ๋ย13-13-21กับ0-0-60 รอบถัดๆไปใส่ปุ๋ยอะไรคับ ปาล์มขาดคอกับบางต้นแทงทะลายแล้วกับต้นที่มีลูกอยุ่แล้ว แล้วต้องใส่ห่างกันกี่เดือนคับขอคำแนะนำคับ

2 Likes

ในกรณีที่เราจะต้องใช้ปุ๋ยรอบถัดไป ตอนนี้ ได้ N P K โดยเฉพาะ K น่าจะมากแล้ว ควรใช้แมกนีเซียมซัลเฟต ถ้ามีทะลายชุดใหม่มาก ก็ใช้โบรอนโรยรอบโคน รัศมี 1 ฟุตครับ

ปุ๋ยปาล์มแบ่งได้หลัก ๆ 3 กลุ่ม เลือกใช้ตามเหมาะสมครับ

  1. กลุ่มแม่ปุ๋ย N) เลือกใช้ 21-0-0/46-0-0 P)เลือกใช้ 0-3-0/18-46-0 K) เลือก 0-0-60 เพิ่มแมกนีเซียมซัลเฟตและโบรอน แบ่งใส่ ต้นฝน กลางฝน ปลายฝน กลุ่มนี้เดินหลายรอบหน่อย แต่ต้นทุนจะถูกที่สุด

  2. กลุ่มผสมปุ๋ยใส่เองหรือใช้ปุ๋ยผสมในท้องตลาด เช่น 14-7-35/15-10-30 กลุ่มนี้ต้องคลุกเคล้าปุ๋ยก่อนใส่อีกที สูตรจะได้ไม่เพี้ยนมาก เพราะวัตถุดิบทุกตัว น้ำหนัก รูปทรงแตกต่างกัน ยูเรียเบามักจะลอยอยู่ข้างบน ส่วน DAP กลม และหนัก จะอยู่กลาง ๆ ล่าง ๆ 0-0-60 เม็ดเหลี่ยม ๆ หนัก จะอยู่ล่าง ๆ วัตถุดิบ N มาจากยูเรีย สูญเสียจากการระเหิดกับแดดได้ง่าย
    การใส่ ก็แบ่งใส่ ปีละ 3 รอบ ต้นฝน กลางฝน ปลายฝน ถ้ามีเวลาแบ่งใส่บ่อยกว่านี้ได้ ควรใช้แมกนีเซียมซัลเฟตต้นละ 1กก/ปี, ใช้โบรอน 15% ต้นละ 100-200 กรัม ในช่วงที่ติดทะลายชุดใหม่มาก ๆ

  3. ใช้กลุ่มปุ๋ยคอมปาวด์ กลุ่มนี้ธาตุสม่ำเสมอ เพราะมีทุกธาตุในเม็ดเดียว ไนโตรเจนใช้ไนเตรทและแอมโมเนียม ปาล์มใช้ได้เร็วและยาวนานต่อเนื่อง แต่ราคาจะสูงกว่าสองกลุ่มแรกเช่น 10-10-30+1.5MgO+0.1B หรือ 14-14-21/16-16-16+ 0-0-60 การใส่ ก็แบ่งใส่ ปีละ 3 รอบ ต้นฝน กลางฝน ปลายฝน ถ้ามีเวลาแบ่งใส่บ่อยกว่านี้ได้ ควรใช้แมกนีเซียมซัลเฟตต้นละ 0.5 - 1กก/ปี, ใช้โบรอน 15% ต้นละ 100-200 กรัม ในช่วงที่ติดทะลายชุดใหม่มาก ๆ

1 Like