ห่อฝรั่งกิมจูก่อนถึงใส่ปุ๋ย 13_13_21ได้ม้้ยคะเพราะก่อนหน้านี้ใ่ส่ปุ่ยคอกวันที่1และใส่ปุ่ย สูตร 15_15_15 วันที่15ค่ะ

ห่อฝรั่งกิมจูก่อนถึงใส่ปุ๋ย 13_13_21ได้ม้้ยคะเพราะก่อนหน้านี้ใ่ส่ปุ่ยคอกวันที่1และใส่ปุ่ย สูตร 15_15_15 วันที่15ค่ะ

.:round_pushpin::round_pushpin::round_pushpin:.

อันนี้ที่อาจารย์มนูแนะนำนะคะ

11.สำหรับการให้ปุ๋ยช่วงที่ให้ผลแล้ว
11.1 บำรุงต้นยังแนะนำ 17-17-17+15-0-0อัตรา 2:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม-โบรอน
11.2ก่อนออกดอก ให้ปุ๋ยสะสมตาดอก 8-24-24หรือ 9-24-24หรือ 12-24-12 และเสริมด้วย แคลเซี่ยม-โบรอน หลังออกดอก-ก่อนดอกบาน เพื่ให้การพัฒนาดอกที่สมบูรณ์เกสรแข็งแรง
11.3 หลังติดผลแล้วเร่งขยายขนาดผล ยังแนะนำ 17-17-17+15-0-0อัตรา 2:1 หรือปุ๋ยสำเร็จรูป 25-7-7 ทั้งนี้ อย่าลืมธาตุอาหารรองแคลเซี่ยม-โบรอน
11.4 พัฒนาคุณภาพเนื้อและรสชาติ ด้วย 13-13-21 หรือ 12-12-17+2Mg
12. การให้น้ำสม่ำเสมอ
13.เน้นการห่อผลป้องกันแมลงวันผลไม้ และหนอนเจาะผลหลังติดผลเท่าส้มจี๊ด

ห่อฝรั่งกิมจูก่อนถึงใส่ปุ๋ย 13_13_21ได้ม้้ยคะเพราะก่อนหน้านี้ใ่ส่ปุ่ยคอกวันที่1และใส่ปุ่ย สูตร 15_15_15 วันที่15ค่ะ

เอาตามที่ท่าน สุวัจนีย์ เสนอ ครับปุ๋ย13-13-21 +แคลเซี่ยม-โบรอน -สังกะสีควรให้หลังห่อถูกแล้วครับ