ปุ๋ย13-13-21ใส่ช่วงไหนดีครับ

ปุ๋ย13-13-21ใส่ช่วงไหนดีครับ

1 Like

ใส่พืชอะไรคับ

1 Like

ที่จริงเริ่มให้ได้ตั้งแต่ 5 สัปดาห์เป็นต้นไป