ผลโหวตออกแล้ว! โพลข้าวและทุเรียน ประจำวันที่ 14 มิถุนายน - 18 มิถุนายน 2564

ผลโหวตออกแล้ว!!! โพลข้าวและทุเรียน ประจำวันที่ 14 มิถุนายน - 18 มิถุนายน 2564
จากโพลชุมชนเรื่องศัตรูพืชของข้าวและราคาของทุเรียนใน Kaset Go ผลดังนี้
.
ผลโหวตจากชาวนาในชุมชนจำนวน 167 คน
ศัตรูพืชในข้าวที่พบมากที่สุดในช่วงนี้คือ
อันดับ 1 เพลี้ยไฟ 74 %
อันดับ 2 หนอนกระทู้กล้า 29 %
อันดับ 3 เพลี้ยกระโดดหลังขาว 28 %
อันดับ 4 มวนง่าม 8 %
ระวังหญ้าด้วยละ เพื่อนเกษตรโกเขาบอกมา
.
ผลโหวตจากชาวสวนทุเรียนในชุมชนจำนวน 266 คน
ราคาที่ขายทุเรียนได้ปริมาณมากที่สุดในช่วงนี้คือ
อันดับ 1 150 บาทขึ้นไป 39%
อันดับ 2 120 บาทขึ้นไป 36%
อันดับ 3 100 บาทขึ้นไป 16%
อันดับ 4 80 บาทขึ้นไป 9%
*ราคาขึ้นอยู่กับขนาด,คุณภาพ,น้ำหนักของทุเรียนและราคาขายในพื้นที่ด้วยนะครับ
.
เปอร์เซ็นของศัตรูพืชและราคาขายในแต่ละอันดับคิดจากจำนวนชาวสวนและชาวนาที่ร่วมทำแบบสอบถามทั้งหมด
.
แนวทางการจัดการเพลี้ยไฟในข้าว

  1. ดูแลแปลงข้าวระยะกล้าหรือหลังหว่าน 7 วัน อย่าให้ขาดน้ำ

  2. ไขน้ำท่วมยอดข้าวทิ้งไว้ 1-2 วัน เมื่อตรวจพบเพลี้ยไฟตัวเต็มวัย 1-3 ตัวต่อต้นในข้าว อายุ 6-7 วันหลังหว่าน ใช้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อข้าวอายุ 10 วัน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าว

.
เพื่อนๆเกษตรกรระวังโรคพืชและศัตรูพืชที่มีในช่วงนี้ อย่าลืมหมั่นตรวจสวนเพื่อป้องกันและดูแลแก้ไขไม่ให้ระบาด หรือทำลายผลผลิตการเกษตรไปมากกว่านี้
.
ติดตามและร่วมตอบโพลทุกสัปดาห์ได้ใน Kaset Go!

16 Likes