ปุ๋ย15_0_0ใช้กับชะอม ผักเหลียงได้ใหมคับ ราคากะสอบเท่าไรคับ

ปุ๋ย15_0_0ใช้กับชะอม ผักเหลียงได้ใหมคับ ราคากะสอบเท่าไรคับ

1 Like

สำหรับชะอม เคยเห็นอ.มนูแนะนำไว้ครับ ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี 16-16-16+15-0-0 (2:1) ครับ แล้วก็เพิ่มธาตุอื่นๆอีกหน่อย