มีที15ไร่ขอทุนปลูกยางพารา10ไร่ปลูกทุเรียน3ไร่...ขอถามครับจะปลูกชนิดไหนเสริมดีในช่วงยางพาราและทุเรียนเล็กๆอยู่

มีที15ไร่ขอทุนปลูกยางพารา10ไร่ปลูกทุเรียน3ไร่…ขอถามครับจะปลูกชนิดไหนเสริมดีในช่วงยางพาราและทุเรียนเล็กๆอยู่

4 Likes

ทุเรียน ปลูกกล้วยระหว่างกลางก็ดีนะครับ ช่วยกันแสงแดดได้ดี

2 Likes

สวนยางปลูกสับปะรดได้ค่ะลองดูนะ อาจจะมีคนเช่าที่ปลูก ต้นยางเราก็ได้ปุ๋ยจากต้นสับปะรดไปด้วย

1 Like

ปลูกไม้ยืนต้นครับ

1 Like

มะละกอครับ

1 Like