ขอสอบถามผู้รู้ผมปลูกฝรั่งไร้เมล็ด150ต้นอยู่ดีๆก็ยืนต้นตายไปเฉยๆจากที่ต้นงามมาก เริ่มทยอยตายไป5ต้นแล้วเดิดจากอะไรครับ🙏

ขอสอบถามผู้รู้ผมปลูกฝรั่งไร้เมล็ด150ต้นอยู่ดีๆก็ยืนต้นตายไปเฉยๆจากที่ต้นงามมาก เริ่มทยอยตายไป5ต้นแล้วเดิดจากอะไรครับ🙏

4 Likes

แซะรากดู มีอาการรากปมหรือไม่

รากปมเกิดจากอะไร
มีวิธีแก้ใขไหมครับ

รากปม เกิดจากไส้เดือนฝอยศัตรูพืช (ดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นตัว)
สารสำหรับไส้เดือนฝอยรากปมโดยเฉพาะปัจจุบันนี้ ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยแต่ปัจจุบันนี้มีสารป้องกันกำจัดโรคพืช กลุ่มรหัส 7 (ฟลูโอไฟแรม) ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชหลายชนิดในประเทศไทย โดยขึ้นทะเบียนในรูปของสารผสมกับสารฯ ไตรฟล๊อกซี่ สโตรบิน แต่สารฯนี้ในต่างประเทศเป็นสารฯที่ขึ้นทะเบียนสำหรับป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยโดยตรง
ดังนั้้นเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถใช้สารนี้ในอัตราประมาณ ๒.๕ มล. ต่อพื้นที่โคนต้นประมาณ ๒ ตารางเมตร (ต้นประมาณรูปที่ถ่ายมา) ราดใให้ทั่วโคนต้น สามารถควบคุมไส้เดือนฝอยได้ และรากที่ออกมาใหม่จะดีขึ้น
ได้เคยทดลองกับแปลงเกษตกรบางรายที่ราชบุรีเมื่อหลายปีก่อน ได้ผลในระดับที่น่าพอใจ
ในการราด ๒ ครั้งห่างกัน ๒ สัปดาห์ แล้วรอดูอาการทั้งใบยอดที่แตกใหม่ และรากที่แตกออกมาใหม่

ถ้าได้ผลอย่างไร กรุณาบอกกล่าวมาเพื่อทราบด้วย

2 Likes

ขอบคุณครับ

ไส้เดือนฝอยหรือเปล่าครับ

1 Like