เอาปุ๋ยสูตร16-16-16 ผสมกบ15-0-0 จะมีผลดีเสียอย่างไรใส่ทุเรียนจะใช้ประโยชน์ได้ดีไม๊..มีตัวใดสูญหายบ้างครับ

เอาปุ๋ยสูตร16-16-16 ผสมกบ15-0-0 จะมีผลดีเสียอย่างไรใส่ทุเรียนจะใช้ประโยชน์ได้ดีไม๊…มีตัวใดสูญหายบ้างครับ

3 Likes

ใช้ได้ประโยชน์ มาก 16-16-16+15-0-0+26.5CaO(2/1) โดย15-0-0จะช่วยการสร้างอ่อนมาใหม่ ซึ่งแคลเซี่ยมทำหน้าที่ในการดูดอาหาร ปุ๋ยที่เราใส่ลงไปได้ดีกว่า แตกใบอ่อนได้เร็ว ทำให้ทุเรียนเติบโตดี