ผมใส่16-16-16 +15-00 แคลเซียมไปแล้วผมจะทำยังไงคับ แล้วจะตายไหม แล้วจะหายป่าวคับ

ผมใส่16-16-16 +15-00 แคลเซียมไปแล้วผมจะทำยังไงคับ แล้วจะตายไหม แล้วจะหายป่าวคับ

2 Likes

ใส่หนักมือไป หรือไม่ เป็นอาการไหม้จากการให้ปุ๋ยแน่นอน
ใบที่เป็นแล้ว ไม่หาย ต้องรอยอดใหม่ ต้นอาจจะเครียดไปสักระยะ

1 Like

ใส่ปกติครับ 3 ไร่ ผมใส่ อย่างละลูกคับ

๑. อาจจะใส่ใกล้โคนเกินไป
๒. อากาศร้อนจัดมาก การคายน้ำสูง จึงดูดน้ำ+ปุ๋ยขึ้นมามาก ส่งผลให้เกิดอาการไมห้ได้

1 Like