ขอถามผู้รู้เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยหน่อยครับ ว่าปุ๋ยสูตร 16-16-16 ใส่ได้กับพืชทุกอย่างไหมครับ และต้องใส่พืชปลูกได้กี่เดือนถึง

ขอถามผู้รู้เกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยหน่อยครับ ว่าปุ๋ยสูตร 16-16-16 ใส่ได้กับพืชทุกอย่างไหมครับ และต้องใส่พืชปลูกได้กี่เดือนถึงจะใส่ได้ ขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าครับ

2 Likes

ใส่ให้ถูกช่วงตามความต้องการพืชดีกว่าครับ ไม่มีปุ๋ยสูตรไหนเหมาะกับพืชทุกชนิดและทุกช่วงหรอกครับ เช่นช่วงทำดอกไม้ผลก็จะเน้น 8-24-24 หรือช่วงขยายขนาดผลก็เน้นตัวท้ายสูง เช่น 13-13-21 ดังนั้นแต่ละสูตรเหมาะกับแต่ละช่วงครับ

1 Like