ปุ๋ยเคมี 16-16-16 ใช้ยังไง กี่วันใช้ครับ

ปุ๋ยเคมี 16-16-16 ใช้ยังไง กี่วันใช้ครับ

2 Likes

การใส่ปุ๋ยให้ดูความต้องการของพืชที่เราปลูกครับ เช่นอายุต้นกี่วันหรือกี่ปี อยู่ในระยะไหนเช่นฟื้นบำรุงหลังเก็บเกี่ยว/สะสมอาหารเพื่อกระตุ้นการออกดอก/ขยายขนาดผล แล้วจึงเลือกสูตรกับอัตราการใช้ครับ พวกสูตรเสมอส่วนใหญ่ใส่หลังเก็บเกี่ยวเพื่อฟื้นบำรุงต้นในไม้ผล