ใส่ปุ๋ย16/16/16 ตอนไหนดีที่สุด

ใส่ปุ๋ย16/16/16 ตอนไหนดีที่สุด

3 Likes

ช่วงเริ่มปลูก แล้วก็ช่วงหลังเก็บเกี่ยว

หลังเก็บเกี่ยวช่วยบำรุงฟื้นฟูต้น