ดีครับ ผมปลูก แก้วพวงหิมาลัย ตั้งแต่ซื้อมา ดออกไม่ออกเลย ใส่โปรตีนไข่ ใส่ปุ๋ยเคมี 16-16-16 ขี้วัวเป็นบางครั้ง หรือมีวิธ

ดีครับ ผมปลูก แก้วพวงหิมาลัย ตั้งแต่ซื้อมา ดออกไม่ออกเลย ใส่โปรตีนไข่ ใส่ปุ๋ยเคมี 16-16-16 ขี้วัวเป็นบางครั้ง หรือมีวิธีอะไรบ้างครับ ลงดินครับ ไม่ได้ลงกระถาง ขอความรู้ แล้ววิธีให้เขาออกดอกหน่อยครับ / ขอบพระคุณอย่างสูงค

ลองกักน้ำดูไหมคะ การกักน้ำจะช่วยให้เค้าออกดอกค่ะ

คิดว่าถ้าอยู่ร่มเกินไปหรือมีต้นไม้อื่นคลุมก็ทำให้ไม่มีดอกได้นะ