ปุ๋ย 16-16-16 ใส่ทุเรียนตอนไหนดีคับ

ปุ๋ย 16-16-16 ใส่ทุเรียนตอนไหนดีคับ

1 Like

ช่วงทำใบที่ 1-3 และขึ้นลูกใหม่เท่านั้นหลัง ควรใช้ 16-16-16-+15-0-0+26.5CaO(2/1) หลังจากผลไข่ไก่แล้ว ควร เปลี่ยนเป็นปุ๋ยตัวท้ายสูง เพื่อสร้างอาหารและป้องกันการแตกใบอ่อน

1 Like

ใบล่ะกี่ครั้งคับ