อันนี้คือเอาปุ๋ยสูตร17-17-17+15-0-0เอามาผสมกันใช่ไหมครับใส่พร้อมกันหรือใส่คนละรอบกันอ่ะครับ🙏

อันนี้คือเอาปุ๋ยสูตร17-17-17+15-0-0เอามาผสมกันใช่ไหมครับใส่พร้อมกันหรือใส่คนละรอบกันอ่ะครับ🙏

1 Like

อันนี้คือเอาปุ๋ยสูตร17-17-17+15-0-0เอามาผสมกันใช่ไหมครับใส่พร้อมกันหรือใส่คนละรอบกันอ่ะครับ🙏 !
ปกติเราเอา 17-17-17+15-0-0+26.5CaO(2/1) หมายถึง เอา17-17-17 มา 2 ส่วน ผสม ปุ๋ย 15-0-0 อีก 1ส่วนคลุกเคล้าให้เข้าแล้วหว่าน แล้วรดน้ำตามได้เลยครับ

Okครับ