กรมชลฯ เปิดเผย! กว่า 17 เขื่อน เหลือน้ำน้อยกว่า 30% พร้อมเร่งจัดการน้ำตามแผนอย่างเคร่งครัด

กรมชลฯ เปิดเผย! กว่า 17 เขื่อน เหลือน้ำน้อยกว่า 30% พร้อมเร่งจัดการน้ำตามแผนอย่างเคร่งครัด
.
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้จากเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศเหลือเพียง 13,277 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ซึ่งเขื่อนขนาดใหญ่มากกว่า 17 แห่ง เหลือปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้น้อยกว่า 30%
.
ล่าสุด กรมชลประทานได้มีการจัดสรรน้ำไปแล้วมากกว่า 15,200 ล้านลูกบาศก์เมตร เทียบเท่ากว่า 81% ของแผนจัดสรรน้ำ และได้เร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ โดยการจัดรถบรรทุกเข้าไปเพื่อแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนแล้วประมาณ 1,300 เที่ยว เป็นน้ำปริมาณกว่า 9.7 ล้านลิตร
.
นอกจากนี้ เครื่องสูบน้ำกว่า 380 เครื่อง ได้ถูกติดตั้งไว้ประจำจุดเสี่ยงต่างๆ ไว้คอยช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและต้องการใช้น้ำในพื้นที่รวม 51 จังหวัด ทั้งนี้กรมชลฯ ก็ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงเกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอในฤดูแล้งนี้ และอนาคตต่อไป
.
ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://news.ch7.com/detail/479516

10 Likes