อาจารย์ครับทุเรียนต้นโตอายุ19ปีถ้าใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร6-3-3 ใส่อัตราต้นละกี่กิโลกรัมต่อต้นครับ

อาจารย์​ครับทุเรียนต้นโตอายุ19ปีถ้าใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร6-3-3​ ใส่อัตราต้นละกี่กิโลกรัมต่อต้นครับ

2 Likes

อยู่ในช่วงทำใบไหม

ปุ๋ยค้างคาวผสม ที่สืบค้นมาใช้50-150 กิโลกรัมต่อไร่ อันนี้ท่านลองสอบถามร้านจัดจำหน่ายดูนะครับ

1 Like